allRIDE ก้าวไปอีกขั้นกับการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ สู่ความเป็นที่หนึ่ง

การันตีความสำเร็จด้วยรางวัลที่สุดของสุดยอด SME แห่งชาติ 2566

สภาพเศรษฐกิจโลกยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องตั้งแต่หลังวิกฤตโควิด 19 ที่สร้างปัญหากระจายวงกว้างไปทั่วโลก ประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยนั้นจะมีศักยภาพในการต่อสู้ในเวทีเศรษฐกิจระดับโลกนั้น สิ่งที่ประเทศไทยขาดไม่ได้คือการขับเคลื่อนจากภาคธุรกิจ SME ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจไทย

จากความท้าทายนี้เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับ SME ไทยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) จัดการประกวด SME ประจำปีภายใต้ชื่อว่า “รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สสว. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ การจัดประกวดรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ หรือ SME National Awards และในปี 2566 นี้ถือเป็นปีที่ 15 ของการประกวดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด เข้าร่วมประกวดอย่างต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ในปัจจุบัน เพื่อเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการจัดจำหน่าย การบริการหลังการขาย ตอบโจทย์ด้านสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าต่อสู้ในตลาดการจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่มีการแข่งขันสูง เพื่อเป้าหมายในการสร้างความประทับใจ และคุณภาพการบริการให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้า และบริการจาก บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต ทุกคน

 

รางวัล SME National Awards ที่ บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต ได้รับในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
ครั้งที่ 11 รางวัล SME ดีเด่น ประจำปี 2562

ครั้งที่ 12 รางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และ SME New normal ประจำปี 2563

ครั้งที่ 13 รางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 และ SME New normal ประจำปี 2564

ครั้งที่ 14 รางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14 และ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 ปี ซ้อน ประจำปี 2565

และในครั้งที่ 15 กับการประกวดสุดยอด SME ประจำปี 2566 บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต ได้รับถึง 2 รางวัล
รางวัลแรก รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเป็นปีที่ 4 อย่างต่อเนื่อง

และได้รับรางวัลอันเป็นความภาคภูมิใจ และทรงเกียรติกับบริษัทเป็นอย่างมาก กับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2566 (บริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการประกวด) จากผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมประกวดกว่า 15,000 ราย

ทั้งนี้บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ความเป็นที่หนึ่ง เพื่อเป้าหมายสำคัญคือการสร้างองค์กรที่รองรับความต้องการให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้า และบริการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท “ดูแลทุกความฝัน และเติมเต็มทุกประสบการณ์ให้กับการเดินทาง” เพราะทุกการขับขี่คือประสบการณ์ เรียล โมโตสปอร์ต

 

รางวัลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 2566 (SME National Awards 2023)

ผู้ประกอบการรับรางวัลทั้งสิ้น 47 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัล SME ดีเด่น 23 รางวัล

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 17 รางวัล

มอบโดย คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย

 

รางวัลพิเศษ 7 รางวัล

  • รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติยอดเยี่ยม
  • รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 หรือ 5 ปีซ้อน (2 รางวัล)
  • รางวัล SME โดดเด่นด้านนวัตกรรม
  • รางวัล SME โดดเด่นด้าน BCG
  • รางวัล SME โดดเด่นด้านการสร้างคุณค่าต่อสังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืน

มอบโดย คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (รองนายกรัฐมนตรี/รองประธานคณะกรรมการส่งเสริม SME)

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเพราะคุณคือส่วนหนึ่งในการสร้างการพัฒนาให้กับเรา เรียล โมโตสปอร์ต

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคลต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาการบริการและเสนอสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค